Domino grupa Croatian Flag   English FlagSredišnji ured

DOMINO GRUPA
d.o.o. za informatičke usluge

Adresa
Ulica Roberta Frangeša - Mihanovića 9
10110 Zagreb
Hrvatska

PDV ID broj
HR67830204871

OIB
67830204871

Matični broj
02146789

Žiro-račun
2360000-1101926239 Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR3523600001101926239
SWIFT: ZABAHR2X


Telefon
+385 1 6182 500
+385 1 6182 501
+385 1 6182 505

E-mail
info@dominogrupa.hr

Registracija
Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080585085.
Temeljni kapital: 20.000,00 HRK (2.654,46 EUR), uplaćen u cijelosti.
Uprava društva: Dražen Đurinić i Hrvoje Matić.


Plan grada